حذف لازم نیست،به روزرسانی نمایید!!
 

مطلب جدید لازم است . اما ایجاد آن خیلی بیشتر از به روزرسانی وبهینه سازی مطالب قدیمی تر طول میکشد. ممکن است مطلب قدیمی شما هنوز رتبه ی خوبی را دارا باشد ولی محتوای آن دیگر منسوخ شده .
 
 

حذف لازم نیست،به روزرسانی نمایید!! 

 
مطلب جدید لازم است . اما ایجاد آن خیلی بیشتر از به روزرسانی وبهینه سازی مطالب قدیمی تر طول میکشد. ممکن است مطلب قدیمی شما هنوز رتبه ی خوبی را دارا باشد ولی محتوای آن دیگر منسوخ شده .
 
تکنولوژی درحال تغییر است و اطلاعات جدید در حال ارائه شدن است. امروزه یک راه بهتر برای انجام همان کاری که درگذشته انجام میدادید وجود دارد.
 
زمانی که شما مطالب مرده را به روز رسانی میکنید باید چند نکته را در خاطر داشته باشید:
 
/ 0 نظر / 11 بازدید