5 دلیل که چرا گوگل تمام صفحات وب سایت شما را ایندکس نمی کند


 

 

5 دلیل که چرا گوگل  تمام صفحات وب سایت شما را ایندکس نمی کند.
 

 

 

5 دلیل که چرا گوگل  تمام صفحات وب سایت شما را ایندکس نمی کند.

 
ممکن است شما متوجه نشوید ولی گوگل تعدادی از صفحات وب سایت  شما را مسدود کند . اگر گوگل نتواند به همه ی صفحات وب سایت شما دسترسی داشته باشد . شما بازدید کنند ه و فروش خود را از دست خواهید داد.در اینجا 5 دلیل که چرا گوگل نمی تواند بعضی مواقع به همه ی صفحات شما دسترسی پیدا کند خواهید دانست:
 

1- خطا در فایل robots.txt  وب سایت شما را از گوگل دور نگه می دارد.

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 11 بازدید