طراحی وب سایت و دندان مصنوعی

 

طراحی وب سایت و دندان مصنوعی
طراحی وب سایت و دندان مصنوعی

آیا می خواهید از دندان مصنوعی (وب سایت)  شخص دیگری استفاده نمایید؟

 یک مشتری آینده نگر از ما میخواهد که از دندان مصنوعی (وب سایت) دوست خود استفاده نماییم و با برخی تغییرات جزیی یک دندان مصنوعی ( وب سایت) برای خودش درست کنیم. یهنی این که با معرفی یک وب سایت از ما میخواهد که از روی قالب سایت معرفی شده برای او یک وب سایت طراحی نماییم.

او با استفاده از مقیاس زمانی که دندان های مصنوعی را به دفتر آورده از ما میخواهد که با انجام تغییراتی جزیی بر روی آن برای خودش استفاده نماییم. با این کار در زمان و هزینه ها صرفه جویی کرده است و ما را ازطراحی یک دندان مصنوعی جدید (طراحی وب سایت جدید) منع کرد است.
/ 0 نظر / 12 بازدید