تاثیرات طراحی مناسب فروشگاه اینترنتی در تجارت الکترونیک (بخش اول)


 

 

تاثیرات طراحی مناسب فروشگاه اینترنتی در تجارت الکترونیک
تاثیرات طراحی مناسب فروشگاه اینترنتی در تجارت الکترونیک (بخش اول)

 
آیا شما به دنبال شروع یک کسب و کار اینترنتی و راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی هستید؟
در طراحی فروشگاه اینترنتی چه پارامترهایی وجود دارد که باعث موفقیت مان در تجارت الکترونیک می گردد؟
 
مشتریان خرید از فروشگاه های فیزیکی را به خاطر لذت بردن و یا فرصت لمس کردن اجسام و ... استفاده می کنند. حال شما می توانید با طراحی فروشگاه اینترنتی، مشتریان فیزیکی را به اینترنتی تبدیل نمایید.
/ 0 نظر / 14 بازدید